Mikael Goldsmith – om möjligheterna med att vara giggare

  Mikael Goldsmith har arbetat som konsult i flera år och just nu är han uthyrd via Flipr där han har ett interimsuppdrag som Business Controller på HiQ. Vi träffade Mikael för att höra hur det är att vara konsult och egenföretagare.

  Hur kom det sig att du startade eget?

  Jag har varit konsult via konsultbolag i många år men valde att starta eget för att själv kunna påverka val av uppdrag, arbetsuppgifter, ansvarsområde och uppdragslängd. Jag vill även ha möjlighet att ta temporära uppdrag i större delen av Sverige och inte enbart där jag bor vilket hade varit svårare via ett traditionellt konsultbolag eftersom uppdragen där ofta är avgränsade rent geografiskt.

  Vad är viktigt för dig när du väljer konsultuppdrag?

  Vart i organisationen uppdraget är, vilken chef man hamnar under samt om företaget är vana vid att arbeta med konsulter spelar roll. Det är viktigt att företaget ser konsulten som en förlängning av arbetsorganisationen och inte enbart som en extern resurs. För mig är det också betydelsefullt att man som konsult har en tydlig och gemensam målbild om vad uppdraget går ut på samt bra dialog med beställaren eller sin närmsta chef.

  Vad tycker du är största skillnaden mellan att vara egen konsult och ha en fast anställning?

  Att vara konsult ger en möjlighet att bygga en karriär snabbt och få mycket erfarenhet från många olika branscher på kort tid. En stor skillnad är också möjligheten att påverka – trots att man är i ett bolag under en förhållandevis kort period får man ändå otroligt stor möjlighet att påverka.

  Vad är ditt råd till någon som går i tankarna att starta eget?

  Nuförtiden går det väldigt fort och enkelt att starta eget. De senaste åren har det kommit allt fler automatiserade och användarvänliga verktyg som gör det smidigt att ha eget bolag. Flera av de hinder som fanns förr existerar inte längre och i takt med att världen förändras och det blir alltmer en gig-ekonomi ökar behovet av interimstjänster.

  Varför valde du att vara konsult via Flipr?

  Gott samarbete med konsultchefer och ett stort kontaktnätverk inom ekonomi och en fördel att Flipr har lång erfarenhet av att jobba med Maquire. Uppskattar att Flipr ser långsiktigt på samarbetet och att det finns mycket uppdrag över tid.

  logo

  Flipr Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@flipr.se

  Flipr Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@flipr.se

  Följ oss

  LinkedIn