Interima lösningar i en svårförutsägbar marknad?

  Är vi på väg in i en lågkonjuktur?

  Enligt Västsvenska Handelskammaren står Västsverige bättre rustad än andra regioner att möta den förväntade nedgången i konjunktur. ”Här pågår flera stora byggprojekt och minst två batterifabriker kommer att etableras i regionen. Därutöver planerar flera tunga företag för fortsatta investeringar. Tillsammans bygger detta en bro över till nästa konjunkturuppgång. Västsverige behöver inte följa med till botten av den här konjunkturkurvan”, säger Johan Trouvé, VD på VHK och ordförande i Maquire Groups styrelse.

  Tillfällig förstärkning

  Trotts dessa positiva besked står vi inför en svårförutsägbar marknad där företag behöver agera proaktivt. Behöver ni skala upp eller på kort varsel få tillfällig förstärkning kan en interimkonsult vara en effektiv lösning. Det kan handla om både brygglösningar under tiden ni genomför rekryteringsprocesser men också för specifika projekt och utredningar.

  logo

  Flipr Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@flipr.se

  Flipr Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@flipr.se

  Följ oss

  LinkedIn